Kopperverket.

Dette er ett utdrag fra:"Hovin-hefte" fra 1996.
I 1548, 8 år etter at det ble funnet kobber i Gullnes i Seljord, ga kong Kristian IV tillatelse til et lag på 4 mann til å drive "Tellemarkische Kaaberwerch" i Hovintraktene. Det gjaldt gruver i Ven, Dårud, Fosso og Skibdalen. Venelund blir senere omtalt som den mest drivverdige. I en opptegning fra 1665 over Norges bergverk, kan en lese at "Tellemarkische Kaaberwerch" ikke mer er i bruk. Men omkring 1900 var det igjen en aktiv skjerping i fjellene omkring igjen. I 1903 ble det funnet rein kobber i åsen sør for Vasstveit, dette hadde vert hemmeligholdt i 30 år. Tinnsjø Kobberminer blei da igangsatt i Vasstveitmarka det året. Det ble bygget brakker og vaskeri, men det var brysom transport og lite tidsmessig vaskeri, og i løpet av 1913 avtok driften mer og mer. Det har vært prøvedrift også andre steder i Vasstveitmarka, med ganger og sjakter.

Så var det å finne igjen gruven.
Etter en del leting begynte jeg å finne gamle veier, murer og andre tegn på at det hadde vært aktivitet av noe slag i nærheten. Det ble tidlig klart at jeg var like i nærheten av gruvedriften. Jeg fant mange murer, rester etter brakker, rør og annet. Bryggen nede ved Tinnsjø ligger jo også fremdeles, og da var det jo bare å følge konturene av transportveien oppover og tilbake til starten. Men først etter jeg hadde gått opp igjen hvor jeg kom fra og fant første slagghaugen var det bare ett tidsspørsmål når jeg ville finne tunnelinnslaget. Det var jo absolutt ikke vanskelig å finne i det hele tatt, det ligger helt åpent og på andre siden av veien, men noe vegetasjon er det jo blitt i årenes løp da.
Selve gruven er 150 m lang for deretter å gå 55 m loddrett ned, og den står under vann. Det er jo ikke mye vann i den horisontale delen for det renner jo videre ut av tunnelåpningen. Hullet var "pent" om en kan bruke det ordet, gulvet virket flatt, taket det samme.

Store rester etter en mur, eller det er efremdeles en mur.

Den samme muren.

Rørdeler ligger rundt om.

"Skoveltransportbånd", som er festet på ett type bånd.

Flere lengder av samme båndtype.

Utskibningskaia.......

Veien kommer ovenfra de tidligere nevnte murer.

Store murer er godt synlige og er vel helst rester etter hvor husene har stått.

Denne muren er 4-6m høy og en bredde på 12-15 m.

Samme mur.

Den tidligere muren sett nedenfra.

Første "slagghaugen".

Så fikk jeg øyet på litt av tunnelinslaget.

Der har vi gruven.

Fin tunnel, veldig jevn og fin med tanke på hva de har hatt av redskap.

Samme som forrige.