Mæle bru.

Avskrift fra "Oppslagstavlen", som står ved Mæle bru.
Mæle Bru er en vakker steinhvelvbru, tørrmurt med tilhogd stein. Det betyr at hele brua er murt uten noen form for bindemiddel. Steinene er fint tilhogd slik at de passer nøyaktig sammen. Å tørrmure er vanskeligere enn å legge steinene i mørtel. Men at det lar seg gjøre å bygge en solid bru med bare stein ser vi et bevis på her. Mæle bru er den lengste tørrmurte steinhvelvbrua i Telemark.

I over hundre år har Mæle bru med en spennlengde på hele 16,5 meter ligget og speilet seg i vannet her ved utløpet av Sandvatn, med Blefjell tronende i bakgrunnen. Brua ble bygget i perioden fra januar til juli 1896. I fjellveggen på den ene siden av brua ser du dette årstallet hugget pent inn, stort og lett synlig.

Bruas totale byggekostnader beløp seg til 6798 kroner. Dette inkluderte en ulempeserstatning til "Flødningsvæsenet" fordi da bruas fundamentering ble bygget, måtte vannstanden i Sandvatn senkes med 0,6 meter.

I et brev fr Veidirektøren til Amts-ingeniøren i Bratsberg amt fra 1900 spør Veidirektøren om 22 kg pr.cm2 som maksimal påkjenning for hvelvet til Mæle bru er for høyt. Det var registrert at flere steiner i hvelvet var sprukne, og Veidirektøren ber om at den høyeste maksimale påkjenningen til hvelvet settes ned til 12 kg.pr.cm2 som var vanlig høyeste belastning for lignende tørrmurte steinhvelvbruer.

Veidirektøren mener imidlertid at tørrmurte steinhvelvbruer kan ha en maksimal påkjenning på 15-18 kg.pr.cm2 ved anvendelse av god stein og ved god sammenfuging av hvelvsteinene.

Ved bygging av steinhvelvbruer måtte det først bygges et trestillas som brua ble murt på, stein for stein. Når hele brua var ferdig murt måtte stillaset fjernes, og dette var ikke helt ufarlig. Av og til hendte det at hele brua raste sammen når stillaset ble fjærnet.

Mæle bru lå i hovedvegen gjennom Hovin og til Rjukan frem til 1939 da en ny bru ble bygget her. Fra da av har Mæle bru ligget i landskapet som et kulturminne og som et eksempel på dyktig håndverkskunst.

Årstallet 1896 er hugget i fjell.

Sandvann ligger i bakgrunn.

Broens toppdekke med store fine "stabbesteiner" langsetter på hver side danner rekkverk..

Her er det vel ingenting og bemerke ;o)