Tømmerfløting.

 

I Hovin ser vi mange rester etter tømmerets vei fra skogen og hogstfeltet og ut til sagbrukene. Det er blitt fløtt tømmer i mange år fra vann til vann, for så og bli samlet opp ved Damstul og videre ut Raua og Tinnsjø. Det ble bygget dammer, og vannet ble demmet opp, slik at vannet steg og det ble til ett nettverk av en vannvei frem til Raua. I Hovin er det satt opp skilt og opplysninger som en kan følge og selv se hvordan nettverket fungerte. Mange av stiene er i bruk den dag i dag, men da mest av fiskeinteresserte, som prøver lykken "her og der".

Her vil det bli en del endringer og tillegg etterhvert.

Tømmerkoie, stående ved "Dammen".

Reguleringsdammen ved Rauautløpet.

Rauatunnellen.

Oppsatte skilt for de som vil følge tømmerfløternes veier.