Hovin.

Utdrag fra:"Hovin-hefte" fra 1996.
Hovin var egen kommune frem til 1964, og omfattet da område på begge sider av Tinnsjø, mest på østsiden. I øst grenser Hovin til Buskerud fylke, med Blefjell som "grensefjell" mot Numedalskommunene Flesberg og Rollag.
Kommunen hadde ca. 800 innbyggere da den ble slått sammen med Tinn. i dag (1996) har Hovin på østsiden av Tinnsjøen ca. 300 innbyggere. Ser vi aksen fra Atrå over Austbygde og Hovin til Bolkesjø er folketallet ca. 1000. (1996).

Foto av lett gjenkjennelige steder i Hovin.

 

Hovin-turer.

Kopi fra:"Hovin-hefte" fra 1996.

Vassdragsminner.

Kopi fra:"Hovin-hefte" fra 1996.

Hovin Kirke, bygget i 1850.

Foto: 13.05-2008.

Hovin Kirke, bygget 1850.

Foto: 13.05-2008.

Hovin skole, sentrum av Hovin.

Butikken, i sentrum av Hovin.

Hovin brygge, 13.05-2008.

Utløpet av Skjerva sett fra Hovin Brygge, 13.05-2008.

Småbåthavna.

Langøya i siktet.

Andre besøkte steder i Hovin.

Kobbergruvene.  Mæle bru. Tømmerfløting.