Rjukanbanen.

Rjukanbanen startet i sin tid på Vemork og hadde sin andre ende på Notodden. Der ble transporten igjen lastet over på lektere og fraktet videre på vannveien. Men ca. 1912?? kjøpte Den Norske Stat hele strekningen fra Notodden til Tinnoset og tok også over den arbeidsstokken som var ansatt i togdriften. Dette var en avtale som først skulle tre i kraft da "Jernbanen" ble viderebygget og knytt opp mot Bratsbergbanen. Da ble det også slutt på lektertransporten og omlastingen på Notodden...

Vi setter inn et fotogalleri fra nåværende Rjukanbane, men her er det ikke bildene som er gamle, men det er alt annet  ;o)
Som dere ser er det også tatt med bilder fra Krossobanen, som i sin tid ble bygget av A/S Rjukanfoss og åpnet i 1928, Krossobanen ble tilhørende under Rjukanbanen etter en tid. (Derfor sammenhengen).

Rjukan st.

Rjukan st. ligger 303,7 m.o.h.

Gammel brønnvogn, lastekapasitet, 65 tonn.

Svingskive, Rjukan st.

Denne type vogn ble i hovedsak brukt til å transportere kalkstein opp til Rjukan fabrikker.

Godsvogn til transport av, ja nettopp "gods".

Liten tankvogn på Mæl st.

En annen liten tankvogn fremfor gamle Mæl (Rollag) st.

Også en transportvogn til kalkstein.

Krossobanen, "Tyttebæret" til venstre og "Blåbæret" til høyre.

Krossobanen med Gausta ruvende i bakgrunn.

Taubanetraseen til topps.

Krossobanen.

Gaustatoppen.

Skovelhjul fra en av turbinene på Vemork, til bruk som infotavle ved brua over til Vemork.

Info om Vemork kraftstasjon.

Taubåten Maar (tidligere tilhørende "Fløtningen"), ligger fortøyd inntil "Rambukken".

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Mæl, 29 September 2009.

Brønnvogn annskaffet i 1920 årene, og den gang Skandinavias største jernbanevogn. En 8 akslet spesialvogn fra Skabo med litra Tsfo nr.76, men gjikk bare under navnet "Rjukanbanens Nr.76". Den kan ta last opp til 80 tonn. Ble i hovesak brukt til å frakte "Synteseovner" men kunne også frakte "Transformatorer", men da måtte sidebjelkene fjernes ved inn- og utlasting.