Bolkesjø og Helleberg Skyttarlag
utdrag fra Gransherad Soga

Det første skyttarlaget i Bolkesjø og Helleberg ble stiftet i 1886 og fikk navnet "Stokholm". Navnet er etter det stedet de skøyt, nemlig Stokholm ved Follsjø. Denne banen låg nær utløpet av Esperåa, og det ble bare skutt stående her. Skiva de brukte var en steinhelle, og denne hella står i dag ved Skyttarbanen på Bolkesjø.

Laget ble nedlagt i 1891, men aktiviteten kom i gang igjen i 1895, og i 1896 skifta laget navn til Gransherad Østre Skyttarlag. Dette ble igjen nedlagt i 1928.

Omkring 1900, var det bygd bane i Aurstjønnkåsa rett ned for Bolkesjø skole. En spesialitet ved denne banen, var skivestativa, som ikke ble dratt opp og ned, men i stedet om sin egen akse.

Etter at Gransherad Østre Skyttarlag ble nedlagt i 1928, ble det ikke stiftet noe nytt lag før 1945, og da under navnet Bolkesjø Skyttarlag. Det ble stiftet 17 juni 1945.

Laget satte i gang med ny bane i et skogholt mellom Helleberg og Bolkesjø. I 1947 var banen fullt ferdig.

I tilknytning til banen, ble det bygd skyttarhus, som ble ferdig rundt 1950.

Lagets storhetstid, reint sportslig, var like etter krigen og utover. Aktiviteten var da svært god, og skyttarane var frykta rundt omkring. Slik fikk laget "samlagsmeisteren" i åra 1946-47 og 48.

Banen ble modernisert i 1970.