Fotogalleri

Velkommen til Historielaget i Gransherad.

Me fekk vårt utspring via Tjonebakken, heimen bygda fekk i arv frå Torbjørg Bakken i året 1976. Tjonebakken blir nå rehabilitert for at plassen kan samle fortidas idyll og dagens rasjonelle behov. Me ynskjer å bidra til entusiasme og nysgjerrighet for vår historie. Me er eit lag med stadig aukande medlemstal, og er avhengig av at medlemstalet kan vekse.

Tjonebakken er en plass som ligger litt opp for kirken i Gransherad. Plassen ble etter fraflytting overdratt til et Museumslag. Etter navnebytte fra Museumslag til Historielag er Tjonebakken i Historielagets eie.

På Tjonebakken var det veldig fingernemme og kunstrike folk, som livnærte seg med mang en kunst osv osv osv..........

Vi har i dag en hovedaktivitet og det er å restaurere plassen Tjonebakken, det er en ganske stor og omfattende jobb. Men Tjonebakken er også i foreningens eie, og blir brukt til samlinger, møter og hyggelige treff. 
Denne jobben er blitt prioritert da plassen har forfalt,
og for at løftet ikke skal bli aldeles for stort måtte det satses nå. For å skaffe midler til restaureringsarbeidet, har det blitt bidratt med loddsalg og dugnader i tillegg til pengestøtte fra stat/fylke og kommune? Pr. i dag er hele taket nå blitt byttet
Men det meste av dugnadsarbeidet faller på en trofast liten gjeng av interesserte, som stiller opp hver eneste gang noe må gjøres. 

Anita Pedersen