Fotogalleri

Steinbakken.

Steinbakken er en fin liten plass, som ligger inne i Kaalidalen. Oppunder foten av Venaasfjell er den blitt godt bortgjemt bak skog og kratt gjennom årene etter siste fastboende. Steinbakken kan en lese om i Gransheradsoga, og det er faktisk ikke så mange årene siden det sist bodde folk på plassen.

 Det er idag fire hus på plassen, men de står et godt stykke fra hverandre slik at en kan nesten ikke se de andre husene om man ikke vet at de er der. Det har nok vært en flott utsikt fra plassen, men med mange år uten bosetting så vokser skogen seg stor og naturen tar sakte men sikkert plassen tilbake. Hele denne plassen kan man faktisk ikke se om en ikke vet om den, og en kan passere den på 25 meter`s avstand uten å se noe til den.