Gamle plasser.

Her vil det etter hvert bli lagt ut litt om gamle og nesten glemte plasser, som ligger rundt om under gamle Gransherad kommunes grenser og tilstøtende steder.