Litt om nettstedet, "gransherad.net"
Første gang publisert, 17 Mai 2000.


Dette er et nettsted for "gamle" Gransherad kommune, og det som i dag ligger under postnummeret "3691 Gransherad". Vi søker også ut over våre grenser, men i hovedsak skal det fokuseres på nærområdet vårt og de steder og ting som har eller har hatt betydning eller påvirkning for vårt nærområdet.

 Det hadde vært fint om dere sendte inn gamle og nye ting ( i tekst og bilde), som er å finne interessant både for bygdefolk og andre som klikker seg fram til gransherad.net. Det er nettopp og få samlet mest mulig informasjon om bygda og bygdene omkring, vi gjerne vil formidle gjennom "nettet". 

Har du noe og bidra med, som du vil ha lagt ut på gransherad.net, så benytter du e-mailadressen, som står nederst på alle sider. Er det tekst, som skal legges ut på nettstedet, sendes dette som vedlegg, til e-mail i vanlig tekstprogram, evt. logo eller bilder sendes og med som vedlegg, men da i jpg. eller gif. billedformat. Disse vil bli beskåret slik at de best vil passe. 

Har du synspunkter på nettstedet eller rettelser/tilføyelser til stoffet, bruker du også E-postadressen nederst på siden.