Gransherad Avhaldslag
Utdrag fra Gransherad Soga

Omkring hundreårsskifte hadde arbeidet mot alkoholmisbruket slått rot i bygda vår. Tanken på å stifte et lag mot alkoholmisbruk ble tatt opp.

14 august 1898 var det holdt møte, og Gransherred Totalistforening ble stiftet. En har lite kjennskap til den første tiden, men innen utgangen av 1898 hadde laget 42 medlemmer, og med så høyt medlemstall, må en si det var en god start.

I 1900 fikk laget en fane, som ble tatt i bruk 17 mai . Laget fikk også sin egen avis "Gransheringen", som kom ut med sitt første nr. utpå våren 1904. Til å begynne med hadde laget sine møter på Klokkargarden skole (kommunesalen). Men på møte 21 oktober 1906, kom tanken om å bygge eget hus. Den tanken ble tatt opp igjen på et møte 4 april 1909. Her kunne Ola K. Oterbekk opplyse at, Torgrim Strand, Heddal, hadde lovet de en tomt på Grytejordet på disse vilkår. Tomta skulle være avdragsfri de første 5 åra, og senere skulle laget betale en avgift på kr.8.00 pr. år.

På et møte 1.påskedag 1909, ble det valgt byggenemnd.

Huset sto ferdig i 1910, og innvigd 2.påskedag 1910.

Etter at laget fikk eget hus, tok laget seg betraktelig opp. Det ble faste møtekvelder hver 14.dag. På møtene var det lagsaker, diskusjoner, ikke bare om avholdssaken, men også de tanker og ideer, som var oppe i den tiden. Den håndskrevende avisa "Gransheringen", gjorde sitt til å gjøre møtene innholdsrike og givende.

Laget hadde sitt eget "spellag", som framførte skuespill, og så var det årvisse basarer, som ved siden av skuespillene og årskontigenten, gav en stor part av inntektene til laget.

I 1922, den 16, 17 og 18 juni, var D.N.T. sitt fylkesmøte holdt i Gransherad. I 1923 ble det arrangert et stort avholdsstemne, og i 1938, den 17,18 og 19 juni ble fylkesmøtet atter lagt til Gransherad. Da møtte ca.60 utsendinger. I 1920-åra tok laget opp arbeidet med å stifte avholdslag på Tinnoset og Bolkesjø. Begge laga ble lagt ned etter noen år. Noen av disse medlemmene, gjikk over til Gransheradlaget.

I 1920-30-40 åra hadde laget en egen skigruppe og et jentelag. Skigruppa stod som arrangør av landsrennet for D.N.T i 1947.

Medlemstallet i laget var i 1920-30-40 åra opp i mot 100stk., så det var stor tillslutning av bygdefolket.

Avhaldslaget tok tidlig opp arbeidet med å stifte et barnelag. Det gikk trått til å begynne med, for det skorta på ledere. Men i 1917 ble det fart i barnelagsarbeidet.

Barnelaget arbeidet godt til ut i 1950 åra, men ble da lagt ned på grunn av lite tilslutning.

Laget er nå blitt nedlagt.

Idag står huset og bare forfaller, da det ikke er i bruk og heller ikke har noe tilsyn og vedlikehold.