Gransherad Helselag.
utdrag fra Gransherad soga.

Gransherad Helselag ble stiftet i 1912. Det var sokneprest Einar von Krogh, som startet opp med et helselag.

Det første møte ble holdt 8 desember 1912. og ble med en gang tilknytta Nasjonalforeningen for tuberkulosen, som ble startet opp 2 år tidligere. På denne tiden var det mye sykdom i bygda, og behovet for kyndig hjelp stor. Etter kort tid ble Margit Bakken, Heddal, tilsatt, som den første sykesøster, og ble her i 4 år.

Helselaget hadde sykesøster fram til kommunesammenslåinga i 1964.

Laget var fra første stund aktivt med i helsearbeid, og sendte utsendinger til rådsmøter i fylkes og formannsmøter. Laget har bidratt med penger til sykehusopphold, sanatorieopphold og gitt stønad til hjem i vansker.

I 1946 startet de kontroll av spedbarn. Og i 1952 ble det startet opp lokallag på Tinnoset og Bolkesjø, som var til stor nytte for hovedlaget. I Busnesgrend er det og en trufast flokk, som hjelper til med salg av lodder hvert år.

Da bygdeheimen ble opna i 1966 ? gav helselaget fotpleie og sengeutstyr til heimen for ca. 5000.00 kr.

Ellers gav laget stønad til kreftsaken, åndsvakesak, flykningehjelp og mange andre gode formål.

Laget er nå blitt nedlagt.