Gransherad Idrettslag
Utdrag fra Gransherad Soga

Før 1908 var det ingen organisert idrett i bygda. Det var de som dreiv idrett, og da særlig skiidrett, for som en bygd som Gransherad, med store avstander mellom gårder og grender, og dertil massevis av snø om vinteren, var skia et kjærkomment fremkomstmiddel. Ferdighetene i bruk av ski var en naturlig følge av dette. Og ungdommen kappest i hvem som kunne stå ned de bratteste bakkene som fantes over alt.

Høsten 1908 samlet Andres Jonsen Hafsten sammen Hans H. Bøen, Jon H. Grandås, Halvor Hesledalen, Andres Mosrygg, m. fl. Og startet et lag for å ta seg av skiidretten.

Ski-gruppe              Fotballgruppe