Gransherad Skyttarlag
utdrag fra Gransherad Soga

I 1870-1880 åra, under unionsstriden med Sverige, ble det startet skytterlag rundt om i landet. Det skulle vere en slags "heimevern", og hjelpe de militære styrker om det skulle komme til åpen konflikt med unionspartene. Disse gruppene sto tilsluttet til Centralforeningen for legemsøvelser og våpenbruk.

Her i Gransherad var det i 1883 stiftet et folkevepningslag med Kristian Leifsson Jore som formann. Laget fikk senere navnet Gransherad Skyttarlag. Fra gammelt av var Gransheringene, som andre i skog og fjellbygder, vant til å bruke børsa til jakt i skog og fjell. Det til å jakte på stor og småvilt, som var noe av næringsgrunnlaget for bygdefolket. Så interessa for skyting var stor, og derfor ikke vansklig å få folk med i laget.

Skytebanen var i den første tiden i Lie-Runningen, og var i bruk fram til de fikk ny bane i Masteholtet 1888-90 åra. I 1904-05 var banen igjen flyttet, da opp til Tråer, der det ble holdt skyteøvelser fram til mot slutten av 1914.

Denne gangen ble banen flyttet til Oterbekk, der den også ligger i dag. I 1959 ble det bygget en ny bane på Oterbekk, som fullt ut dekte de krav som var satt til en tidsriktig bane. I 1972-73 ble det bygget et Skyttarhus, og arbeidet både på bane og skyttarhus, ble gjort mest på dugnad.

Etter kommunesammenslåingen gikk Gransherad og Heddal skyttarlag sammen.

Navnet er nå Gransherad og Heddal Skyttarlag.