Gransherad Ungdomslag
Utdrag fra Gransherad Soga

Gransherad Ungdomslag ble stiftet 15 desember 1918.
Det første møte ble holdt hos G.S.Kopsland, og laget fikk 32 medlemmer. Kontigenten til laget ble satt til kr.2.00 for menn og kr.1.00 for kvinner. For å kreve inn penger (kontigenten), ble bygda delt inn i 10 "krinsar", med hver sin formann.

Som navn på laget ble det foreslått "Solsprett", "Vaarvon" eller "Fram".
"Vaarvon" var navnet som i 1923 ble endret til Gransherad Ungdomslag.
1.januar 1919 vedtok laget egne lover med 10 paragrafer.
Fra 1921 til –23 ble det ikke gjort lagsarbeid på grunn av husbygging.
11.august 1923 ble det første ungdomslagsmøte holdt i det nye huset, "Skogly". Innvilgelsesfesten ble holdt 2.september 1923, og samlet ca.1000 stk., som var til stede.

Laget tok i bruk sin egen avis "Solsprett", som var en håndskrevet avis, som ble opplest på lagsmøtene. Denne tradisjonen holdt på frem til 1960 åra, men ble da nedlagt.
I 1973 kom den ut igjen, som julenummer, og ble sendt ut til alle bygdefolk i avisformat.(ikke bygdefolket altså), det ble med den ene avisen.

Det var (og er) mye forskjellige aktiviteter i tilknytning til ungdomslaget. Vi kan nevne: Skuespill, idrettsnemnd, studiering, jordbruksring, leikarring, avholdsnemnd, jentelag o.s.v.

Gransherad Ungdomslag har den tru at framtiden og har behov for denne organisasjonen, og laget vil arbeide for at ungdomsbevegelsen fortsatt skal ha grobunn i bygda.