Minnestein ved Kirkevold bru.

Den 28/4 1945 kom krigen til Gransherad, og det ble treffninger i sentrum av bygda. Det var Tyskere på den ene siden av Kirkevold bru og Nordmenn på den andre. Kampen varte ca. en times tid.
Det ble den ....... satt opp et minnestein over de som deltok i kampen her.

Gransheringene var tungt inne i motstandsarbeidet på alle mulige måter, det var sleppsteder og radiostasjoner som ble opprettet i skogene og fjella rundt i distriktet.
I 1942 fikk Heimefonten i Gransherad (D16), besøk fra en Norsk flyger, på ordre fra England, som skulle ta ut sleppsteder i nærheten av Notodden. Sammen med Gransherad-gruppa fant de en plass mellom Vindolen og Kapteinen på Brekkeheia. Stedet ligger like ved Dolpa, som senere ble hovedkvarteret D16.
Gjennom krigsåra ble det tatt imot 11 "slepp" a` 2 tonn på "Dolpa-plassen". Da sleppa kom  etter særmelding over radio fra London, var en av meldingene: "Reven lå under briskerot".
På Dolpaplassen var det også et radiofyr og en "Eureca" som sendte sign. "G".

I boken "Skriften på veggen" skrevet av Svein Vetle Trae, kan du lese mer om hva motstandsrørsla gjorde under den andre verdenskrig, da mest fokusert på øvre Telemark 1940-1945.