Gransherad Ungdosskole`s hjemmeside finner du her.

På disse sidene vil det etter hvert komme bilder av noen av de skolene som var i kommunen. Det var flere skolekretser i gammel tid, og skole var det i hver krets. Flere av skolene er i dag på private hender og er tatt godt vare på, noen er vel også flyttet, men er ikke glemt som skolehus av den grunn.

Utdrag fra Gransherad Soga.

Gransherad lå på denne tiden under Hjartdal prestegjeld, og etter skuleforordninga av 1739, fikk Gransherad 3 skolekretser:

Vestre krets......: Siljudalen, Hafsten, Oppgrenda og Bøengrenda.
Nordvestre krets: Kaali, Venås, Bergen, Tinnoset, Lynnevig,  Busnesgrend, Nisi, Lie og Kopsland.
Østre krets.......: Folsland, Folserås, Vik, Helleberg, Bolkesjø og Jondalen. 

Året før Stortinget vedtok den nye skoleloven, altså i 1859, ble Gransherad sokn skilt ut fra Hjartdal Kommune. Gransherad sokn ble slått sammen med Hovin sokn, som igjen var skilt ut fra Tinn Kommune. Rudsgrenda som før hadde hørt til Mæl sokn kirkelig sett, ble lagt til Hovin sokn.
Den nye kommunen fikk navnet Gransherad. 
Prestegjeldet, Gransherad og Hovin Prestegjeld. Hvert av sokna hadde sitt eget skolestyret.

Skolekommisjonen mente at Gransherad måtte deles inn i 8 skolekretser:

Bøen skolekrets: fra Bøen Nordre til Lisleherad grensee.
Hafstein krets   : Håve Hafstein og Siljudalen.
Bergen krets     : Kaali, Venås, Bergen og Lynnevik.
Busnes krets    : Busnesgrend.
Nisi krets          : Nisi, Lie, Kopsland og Brekkegrenda.
Folsland krets   : Folsland, vik og Folserås.
Bolkesjø krets   : Bolkesjø og Helleberg.
Heia krets        : Øvre Jondalen.

Denne inndelingen av kretsene ble siden endret noe, da den faste skolen på Klokkagarden kom i gang. Bøen og Hafsten kretser ble slått i sammen, og etter at det kom bru over Tinnelva ved Sandbakken, ble også Nisi krets lagt til Klokkargarden, som den faste skolen het. Noe seinere ble også Brekkegrenda krets lagt til Klokkargarden. Gjennom en periode på ca. 12 år`s tid, fra 1866-1878, hadde alle kretsene fått sine egne skolehus.

Neste side.