fortsettelse av skolene i Gransherad.

Utdrag fra Gransherad Soga.

Det første skolehuset som ble bygd, ble satt opp på nedre Hesledalen. Det ble kjøpt inn 36 mål lærerjord fra gården Hesledalen i 1863. Handelen ble ordnet ved Gunleik H.Hafsten og Ola Chr.Tho, og betalt med 200 spd. Skolehuset stod ferdig i 1866 og hadde ett klasserom og bustad for lærer. Klasserommet var 12 alen langt, 9 alen brett. Høyda under taket 4,5 alen. En vet ikke hva huset kostet, men en vet at det var søkt om å bruke 550 spd. av Magasinpengene. (De midlene som kom inn da kornmagasinet ble solgt, ble kalt Magasinpengene).

Bolkesjø skole ble bygget i 1869, og lå ved Aurstjørn noe nedenfor der skolen ligger i dag. Den gamle veien mellom Bolkesjø og Helleberg gikk der nede. Skolehuset hadde ett klasserom på 7 kv.alen X 9 = 63 kv.alen. Høyden under taket var 4,5 alen. Ved siden av skolerommet var det en gang og et lite rom for læreren.
Etter den nye veien mellom Bolkesjø, Ormemyr og Hovin stod ferdig ca.1902, kom det krav fra Bolkesjø- kretsen om nytt skolehus nærmere nyveien. Av Mathis G.Hafsten-Bolkesjø, ble det gitt gratis tomt på ca.2,5 mål. Men skulle skolen flyttes, skulle tomten falle tilbake til gården Øvre Bolkesjø.
Den nye skolen hadde 1 klasserom, 1 sal i andre høyden, og lærerbustad på 3 rom og kjøkken. I 1956 ble hele skolen ombygd, og fikk sanitæranlegg.

Folsland skole ble bygget i 1873 og hadde samme størrelse og inndeling, som Bolkesjø skole.
Nytt skolehus i Folsland krets, ble bygget i 1924-25. Det hadde 2 klasserom og lærerbustad på 3 rom og kjøkken. Dette skolehuset ble bygget på øversiden av Vikveien, nær plassen Lia.
Folsland skole ble nedlagt i 1948, og barna ble overflyttet til Klokkargarden skole. Skolehuset ble solgt til Kjetil Anundskås i 1962.

Bergen skole ble bygget i 1875 og hadde samme størrelse, som Bolkesjø og Folsland skoler.
Det var noe strid om tomta til Bergen skole. Brekkegrendingene, som etter planen for kretsreguleringen skulle legges til Bergen skole, ville at skolen skulle stå i nærheten av plassen Thorud, fikk de ikke skolehuset der, ville de flytte over til Klokkargarden. Brekkefolket fikk støtte av folket på Tinnoset, Finnekåsa og Lynnevik. 
Oppsitterne i øvre del av kretsen mente at de hadde den tyngste og lengste veien til skolen, (det bodde folk på Grastjønn, Høgebrenne, Steinbakken og Nystul) og at skolehuset måtte bygges i nærheten av Bergen.


Her kan vi se tuftene og grunnmuren etter skolehuset 
i Bergengrenda, det var her skolehuset ble satt opp i 1875.

 


På dette bildet ser vi skolebygningen som ble flyttet til plassen Lislerud da den gamle Bergenskolen ble lagt ned. Det var ikke kjeller og det er også lite trolig det var tømmermannskledning (noe usikkert) der den før stod.

Skolehuset er siden blitt flyttet opp på plassen Lislerud, som en kan se på bildet til høyre. Lislerud hører i dag til garden Bergen Nordre. (Nordigard Bergen).

Skolehuset er siden blitt flyttet opp på plassen Lislerud, som en kan se på bildet til høyre. Lislerud hører i dag til garden Bergen Nordre. (Nordigard Bergen).

Da folket i Brekkegrenda ikke fikk medhold i sitt syn, ble det til at de flyttet over til Klokkargarden skole. Barnetallet i Bergen krets var i 1875, 23 barn i skolepliktig alder.

I Bergen krets ble det bygget nytt skolehus i 1923-24. Kretsen ble nå utvidet, da Nisigårdene ble lagt til. Kretsen ble nå hetende Spange krets. Det ble igjen krangel om hvor skolen skulle ligge. Folk på Tinnoset ville at skolen skulle ligge nede ved Tinnoset, for der var de fleste barna, og der var det best tilgjenglige tomter. Men dette ville ikke de som hørte hjemme i Bergen og Venåsgrenda. De mente at disse barna ville få en veldig tung vei hjem fra skolen.
Det ble til at skolen ble bygget på Spangemyr, noe nedenfor Bergengårdene. Dette ble en stor romslig skole. Det hadde 2 klasserom og 2 lærer og materialrom + gang i 1.etg. I 2.etg. et mindre klasserom og lærerleilighet på 3 rom og kjøkken. Senere ble det bygd sløydsal og badstue i kjelleren. Skolen ble tatt i bruk høsten 1924 og kostet ca. 35000 kr. Skolen er satt opp av laftet tømmer.

Forrige side.                                              Neste side.