fortsettelse av skolene i Gransherad.

Her er Rudsgrend skole, liggende så fint med utsikt til Tinnsjø. 

 

Utdrag fra Gransherad Soga.

Skolen i Busnes ble i den første tiden holdt i ett leid hus, men i 1875 krevde oppsitterne i grenda nytt skolehus. Huset ble bygget på gården Haugetrå, og var av samme type som de andre skolehusa i kretsen. Det var da 22 barn i skolepliktig alder. 

 

Heia skole, øvre Jondalen.

Skolen i øvre Jondalen (den delen som tilhørte Gransherad), lå under det som ble kallet Heia-roten.
Skolen ble oppsatt ved Løkabroen, og fremfor skolen skulle det anlegges lekeplass. I 1948 hadde barnetallet ved Løka skole gått så langt ned, at det ble vurdert og overføre barna til nedre Jondalen skole. I kretsmøte 30/1-1949 ble det vedtatt at skolebarna i øvre Jondalen, skulle overføres til nedre Jondalen skole for årene 1949/50-50/51 og 51/52.
Øvre Jondalen skole fikk igjen skolen sin fra skoleåret 51/52, da var det så mange barn i kretsen at skolen ble 2-delt. Slik ble det frem til 1962, da kretsen ble nedlagt og barna igjen sendt til nedre Jondalen.

 

 

 

Første side                             Forrige side