Et allsidig hus.

Jo, det er dette. 
Dette har en gang blitt benyttet til slakteri og her ble det fremstilt kjøtt til salgs.
Butikk, skomaker, og snekkerverksted har det også vært, men trolig ikke mer enn en ting av gangen. I tillegg bestod halve huset av en liten leilighet.