Årlifoss Kraftstasjon.
Foto 23/10 2000.

Grøvollfoss Kraftstasjon
Foto 23/10 2000.

Mye nedbør gir mye vann, da blir magasinene fort fulle og vannet må slippe forbi, slik som her ved Årlifoss og Grønvollfoss Kraftstasjon. 

 


I bunnen av fossen ved Grønvollfoss, kan en se restene av "tømmerrenna", for 
fløtning av tømmer forbi Kraftstasjon.


Sett rett ovenifra, så ser en hvor store 
krefter det er i vannet.