Tider for jakt.

Jakttiden for elg faller i det meste av landet innenfor tidsrommet 25/9-31/10, i en del fylker starter den så tidlig som 10/9, og strekker seg til 14/11. Jakttiden for hjort ligger også innenfor de samme tidsrommene, og er de fleste steder sammenfallende med jakttiden for elg.
Jakt på rådyr er tillatt i tidsrommet 25/9-23/12. Jakt på voksen rådyrbukk kan starte 16/8.
Jakt på villrein er de fleste steder tillatt 20/8-20/9, enkelte steder strekker jakta seg til 1/10.

Småviltjakt.

Det er fastsatt jakttider for en lang rekke arter av småvilt. Jakttiden for noen av disse er fastsatt slik.
Jakt på Hare og Rype er tillatt fra 10/9-28-29/2, lengst i nord til 15/3.
Jakt på Storfugl, Orrfugl og Jerpe er tillatt 10/9-23/12.
Tidligere var det helårsjakt på Rødrev, nå er jakttiden fastsatt til 15/7-15/4.
Jakt på Bever er tillatt 1/10-30/4, i noen fylker til 10/5.
Jakt på Røyskatt er tillatt 21/8-15/3.
Jakt på Mår er tillatt 1/11-15/3.
I Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark er det tillatt å jakte på Gaupe 1/2-31/3.
I Finnmark er det tillatt å jakte på Bisamrotte 21/8-15/5.

 

Fiske.

Isfiske er kommet godt igang på Tinnsjø nede på Tinnoset.
Foto tatt 10/2-01.

Fiskekort for: 
                          "Tinnsjå"
                          "Austbygdåe" til Tessungsjåen
                          "Tinnåa" ned til Årlifoss

Salgsteder for fiskekort:

Tinnoset-------------------
Gransherad---------------

Rudsgrend-----------------
Mæl------------------------
Rjukan---------------------

Atrå------------------------
Austbygde-----------------
Tessungdalen-------------
Hovin----------------------
Dambakken ved Tinnosdammen.
Rasteplassen ved Gransherad bru.
Gransherad Handelslag.
Torud Kiosk.
Ved turistinformasjonstavla.
Turistkontoret.
Veidemann Jakt og Fiske.
Fina Bensinstasjon.
Sandviken Camping.
Statoil.
Oppbygde Handelslag.

 

  • Priser.
    1 døgn     kr. 20,-
    3 døgn     kr. 30,-
    Uke         kr. 50,-
    Sesong    kr.100,-

Fiskekortet gjelder pilkefiske og fiske med stang, håndsnøre og oter fra land og fra båt i området:

Ta/vis hensyn til.

Jakt/fiske og fritidsklær.