Landbruk

 

Daldata AS (hovedkontor)
Debio
Den Norske Matfestivalen/NM i Kokkekunst
Det kgl.Selskap for Norges Vel
Det Norske Skogselskap
Dyreombudet
EDB ASA
Fjørfe
Jordforsk – Senter for jordfaglig miljøforskning
Kjøttbransjen
Kjøttbransjens Landsforbund
Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF)
Kvalitetssystem i landbruket (KSL)
Landbrukets Forsøksringer
Landbruksdepartementet
Landbrukshelsen
Landkreditt
Landol ANS
Matforsk
Norges Bondelag
Norges Bygdeungdomslag (NBU)
Norges Forskningsråd
Norsk Bonde og Småbrukarlag
Norsk Fjørfelag
Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning
Norsk Kjøttsamvirke BA
Norsk Naturforvalterforbund
Norsk Rødt Fe
Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
Norsk Økologisk Landbrukslag
Norske 4H
Norske Skogindustrier ASA
Norsvin
Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt
Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker
Opplysningskontoret for kjøtt
Statens Kornforretning
Stiftelsen Godt Norsk
Tine Norske Meierier BA