D/F Hydro

Foto mangler.

Bygget av Akers Mek.Verksted
Sjøsatt 10/12 1914
Lengde 172,6 fot
Bredde 31,5 fot
Dybde 10,6
Br.reg.tonn 493,60 
Sporlengde 88,1 meter
Last på dekk 300 tonn
Antall passasjerer 120
2 stk.trippelekspansjons dampmaskiner a`250 hk.

D/F Hydro var noe større enn sin forgjenger, og da også en forbedring med tanke på innredning. Fergene hadde fremdeles ikke konsesjon for personbefordring, men kunne bare ta med reisende som hadde fribilletter.
Senere ble det ordinær passasjertrafikk på fergene.

20 Februar 1944, ble D/F Hydro utsatt for sabotasje, sprengt og senket på 430 meters dyp, utenfor Perskås i Rudsgrend.  Etter flere forsøk på å ødelegge produksjonen og den ferdige vare av tungt vann hadde mislykkes, måtte fergen ofres for å stoppe forsendelsen, ved å senke den i Tinnsjø. 

Ute på Tinnsjø, hvor D/F Hydro ligger er det satt opp en bøye, som viser hvor båten ligger. 
D/F Hydro ble lokalisert og filmet på 430 m. dyp av firmaet Sperre A/S. fra Notodden. Den 11.02. 1994, hentet de opp et tungtvannsfat nr.23, som ble gitt til Norsk Industriarbeidermuseum.

På land der de overlevende fra forliset kom, er det satt opp et minnesmerket over hendelsen. Her er også navnelisten over de omkomne etter forliset. I tillegg til de skrevene navn, er det fire Tyske soldater, som ikke er nevnt.

Tungtvannsaksjonen: 
Militær aksjon under den annen verdenskrig mot Norsk Hydros anlegg ved Rjukan. Målet var å stanse anleggets produksjon av tungtvann, som man antok for et viktig hjelpemiddel ved de tyske atomeksperimenter. Oppdraget ble overlatt til Kompani Linge, og ved et dristig fremstøt ble stasjonen på Vemork ødelagt 27. feb. 1943. 
Året etter (19/20. feb.) ble Tinnsjøferjen Hydro med en last kalilut, bestemt for Tyskland til videreforedling til tungt vann, senket av sabotører, og 18 personer omkom. 
Tungtvannsaksjonen er en av de mest berømte sabotasjeaksjoner under den annen verdenskrig.