Interessentskabet for dampskibsfart på Tinnsjø.

På Tinnsjø har det opp gjennom årene seilt mange båter, som har vært til nytte både for turister og ikke minst for de fastboende i småbygdene rundt Tinnsjø. I den spede begynnelse var det bøndene på Tinnoset som hadde frakten av turister fra Tinnoset til Rollag(Mæl), Atrå og Ausbygde. Disse ble da rodd i åpen båt, og det var nok et stort framskritt da det ble bygd "Turistdamper" for å ta seg av den stadig økende trafikken.

I 1863 var arbeidet med å danne et selskap kommet så langt at en direksjon ble nedsatt og en aksjeinnbydelse sendt ut. Den nødvendige kapital ble raskt skaffet til veie, og Interessentskabet for dampskibsfart på Tinnsjø ble dannet. Etter etableringen av Norsk Hydro ble det en avtale mellom Interessentskabet for dampskibsfart på Tinnsjø og Norsk Hydro, om at Interessentskabet for dampskibsfart på Tinnsjø skulle ha enerett på person og stykkgodsbefordring. Dette hadde de helt frem til 1936, da økonomien gjorde at det nå ikke lenger var mulig og opprettholde rutene og båtene D/S Tinn og D/S Gausta gikk sine siste turer. 

Disse båtene gikk som "Turistdamper":

Hydro`s båter.                                                                                    Fyrlyktene rundt Tinnsjø.