D/S Skarsfos

Bygget av Fevig Jernskibsbyggeri
Sjøsatt Februar 1908
Lengde 65,05 fot
Bredde 17 fot
Dybde 8,5 fot
Br.reg tonn 65,87 tonn.
1 stk. høy og lavtrykksdampmaskin på 180 hk. I 1952 ble det satt inn en ny 4 sylindret Wichmann dieselmotor på 222 hk.

Her kan D/S Skarsfos sees liggende innenfor akterenden på D/F Rjukanfoss. Bildet er tatt fra baugen på M/F Storegut, idet han bakker ut og snur på Mæl.

D/S Skarsfos ble bygget som slepebåt og isbryter. Den trakk trefergen Tinnsjø, opp og ned til Tinnoset med jernbanevogner, inntil den ble erstattet med fergene som hadde egen drift. Da ble det til at den trakk trefergen opp og ned til kvartsbruddet, som ligger ved Busnes. Dette for å frakte kvarts opp til Rjukan Fabrikker, som igjen brukte kvartsen i sin produksjon på fabrikken.

Som isbryter ble den heller ikke brukt mer ettersom de selvdriftsfergene brøyt isen selv. Men det var stadig noen jobber for D/S Skarsfos, den slepte påler og "Rambukken", til de forskjellige arbeidsoppgaver det var ved vedlikeholdet av fergeleiene, både på Mæl og Tinnoset. Og den ble brukt til inspeksjon av alle fyr rundt Tinnsjø, da den kunne gå helt inntil land ved de forskjellige fyr, slik at det var lett adgang på steder det ikke var mulig å komme til fra land, og det var jo de fleste stedene.

I 1983 ble D/S Skarsfos solgt til Thovsland Transport i Porsgrunn for kr. 45 000, og flyttet fra Tinnsjø. Den ble demontert over dekk, ballast ble tatt ut og så ble D/S Skarsfos lastet opp på trailer og kjørt til Heddalsvannet. Derifra ble den slept nedover gjennom Telemarkskanalen til  Skiensvassdraget. Det er rart å tenke på, men det var jo denne veien den første gangen kom også, om kanskje på en litt annen måte. 

Den lå lenge som et vrak i Grenlandsområdet, men er nå kjøpt av Asbjørn Lia fra Skien. Båten kjøpte han i 1990, og har restaurert, pusset og innredet båten, slik at den allerede er i drift i privat regi. M/S Skarsfos er blitt godkjent som charterbåt, og godkjenningen gjelder fra skjærgården i Kragerø og helt opp til Dalen. M/S Skarsfos er registrert og godkjent for 60 passasjerer.

Se også M/S Skarsfos.