Timetoget,Bratsbergbanen.
Tirsdag 24/10 2000.

De fleste har vel fått med seg omstendighetene rundt "Timetoget". Men da det plutselig dukket opp på Tinnoset, ja da var det flere som sperret opp øynene. 
Men besøket gjaldt bare prøvekjøring og opplæring av lokførere. Det vil kanskje bli flere turer til Tinnoset etter hvert ? Det viser i alle fall at  Tinnosbanen er "still going". Det er jo bare bra at banen fremdeles brukes og holdes vedlike, og ikke minst at den fremdeles vil bli brukt i fremtiden.