Tinnsjøfergene.

Fra den spede begynnelse hadde ikke båtene til Norsk Transportaktieselskap konsesjon for befordring av passasjer og stykkgodsbefordring, dette var det Interessentskabet for dampskibsfart på Tinnsjø, som hadde enerett på etter en avtale med Norsk Hydro.
Fra 1936 tok Hydro båtene over all person og stykkgodsfrakt.