Livsnerven.

Jernbaneforbindelsen mellom Rjukan - Notodden og Herøya er tidligere og med full rett blitt kalt "livsnerven" i Norsk Hydro. Da Herøya - anlegget var bygget, var det basert og avhengige av de daglige sendingene med flytende ammoniakk på tankvogner fra Rjukan og Notodden. Et par ganger under siste krig, ble det bevist hvor viktig og sårbar transportlinjen var.
Det er heller ikke noen enkel forbindelse, i og med transporten på to steder måtte over på ferge/lektere, nemlig over Tinnsjø og Borgestad - Herøya. Lektertransporten mellom Borgestad - Herøya pågikk i 23 år frem til 1952 da den 1840 meter lange tunnelen fra Porsgrunn til Roligheten sto ferdig ( Havnebanen), og kunne knyttes til det øvrige jernbanenettet ( Bratsbergbanen).
Fergetrafikken på Tinnsjø begynte allerede i 1909 med trefergen "Tinnsjø" trukket av "D/S Skarsfos". De ble etterfulgt av "D/F Rjukanfos", "D/F Hydro", "D/F Ammonia" og "M/F Storegut". Med unntak fra sabotasjesenkingen av "D/F Hydro" med sin tungtvannslast 20/2 1944 der 18 mennesker omkom, har denne fergetrafikken gått uten alvorlige uhell av noen art.

Her er ett par billedserier av de få hendelser som har vert:

Hjuksebø, april 1962.                                                                                      Trykkerud, juni 1962.