Oppstart på dammutbyggingen kom i gang høsten 2001.
Her kommer en billedserie ettersom utbyggingen skrider frem.

Tinnsjø sett fra "Kiosken" og mot Vigilbrua. Den store skogen mellom stasjonen og Tinnsjø, er blitt tynnet ut for å gi plass.
Sett fra pakkhuset og mot stasjonen/dammbrakka. Her et vil omtrent den nye brua og veien komme over elven. Kiosken kan sees på andre siden.
Det var til dels stort tømmer som stod på plassen rundt "skuret". Noen av de felte trærne ligger lunnet opp ved siden av pumpehuset til stasjonen.
   
8 November 2001. 8 November 2001.

Neste side.