Første reguleringsdam ble bygget allerede i 1880.

Se også bilder fra utbyggingen av den nye dammen.

Trykk på bildet for en forstørring.

Tinnosdammen 15/5 1907.

Trykk på bildet for en forstørring.

Tinnosdammen 15/5 1907.

 

Trykk på bildet for en forstørring.

Brua på Tinnoset fotografert i 1909. I bakgrunn kan vi se Tinnoset stasjon til høyre og Pakkhuset lengst ute til venstre.

Her ser vi et bilde av Tinnosdammen, som er tatt fra oversiden av dammen.
Denne dammen ble bygget i 1906.
På høyre side ser vi tømmerrenna, som ble brukt til å fløte tømmeret igjennom. Til venstre for den ser vi flomløpet, som kan åpnes hvis behov. I nesten hele resten av bruens lengde er det reguleringsluker.
Det er planer om å bygge en ny bru med regulering, litt i overkant av denne dammen vi her ser.

Her ser vi dammen fra nedsiden, med tømmerrenna og flomløpet til venstre.
Det var ikke stor vannføring, i elven når dette bildet ble tatt. 
Det er her på nedsiden av dammen det er fint å stå å fiske. Hvilken side, som  er best, avhenger av hvor vannføringen er sterkest. 
Her blir det ofte tatt både mye og stor fisk.
Mørke skyer kommer fra fjellet. Det brygger opp til uvær.
Her er uværet i full gang, og det beste er å søke ly for været.