Gravrøysa ved Lynnevik

Her kan vi se "gravrøysa" ligge inntil skogkanten. Vi ser også den store fine steinmuren, som Vegvesenet satte opp, ligger og støer opp rundt graven. Til høyre i bakgrunnen, kan vi se inngangen til tunnelen Lynnevik, som er på 182 m.
Ved Lynnevik går Tinnsjøvegen gjennom et forhistorisk gravfelt. Men for å bevare gravrøysa, har Vegvesenet satt opp en flott mur av store flotte steinblokker.
I bygdene omkring Tinnsjø, er det gjort uvanlig rike funn fra yngre steinalder (også kalt bondesteinalderen).
Bl.a. er det funnet et sverd fra 300 - tallet i en gravhaug på Nisi i Gransherad, sammen med flere andre gjenstander.
De mange lausfunna langs Tinnsjø skjuler likevel sikkert graver fra 3000 f.kr. og fremover.
Ut fra arkeologiske funn, kan det se ut som Gransherad, Hovin, Austbygde, Atrå og Vestfjordalen, har hatt en livskraftig fast bosetting i 150 generasjoner.