På sletta før du begynner på Gruvedalen, er det et lite jorde og et redskapshus. Det er restene etter plassen Hegna, som var en slåtte under gården Rinde.

Her ser vi restene etter plassen Hegna, som var en utløe og jorde under gården Rinde på Tinnoset.
Langs jordet er det blitt kastet opp jord, og bekken er stedvis blitt steinsatt i veggene og på toppen er det lagt over heller. Dette strekker seg over ett langt stykke. Som en kan se, står skogen stor også helt ned i grøften, som igjen tyder på at det er lenge siden.
Det er ennå ikke blitt funnet noe som kan ligne på noen oppsamlingsdam eller lignende, så det kan ha vært for å drenere jordet, (tidligere myr?)
Her kan en lettere se hvordan hellene er lagt over grøften. Og langs hele ene siden av grøften ligger det flotte heller til benyttelse. Det må være flere hundre av de.
En annen ting er det at det ikke kan se ut til at hellene er kommet fra dette stedet, da en ikke kan finne noe egnet fjell å bryte de ut fra i umiddelbar nærhet. Hellene er fine og jevnt over store. Men de har trolig blitt fraktet hit.

Tilbake.